Adviesraad: Annet Dries stelt zich voor

Mijn naam is Annet Dries. Ik ben voorzitter van het college van bestuur van SIKO. Vanuit SIKO en namens alle scholen voor primair basisonderwijs in de regio ben ik lid van de Adviesraad van de TechNetkringNWN.

Sinds 2016 ben ik bestuurder bij SIKO. Bij SIKO kunnen kinderen veelzijdig en ontdekkend leren door samen te onderzoeken en ontdekken. SIKO heeft veertien basisscholen in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Als bestuurder neem ik deel in diverse regionale netwerken en kopgroepen. Vanuit het primair onderwijs zoeken we de verbinding met het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, met gemeentes en met het bedrijfsleven in de regio. We willen jongens en meisjes vanaf de basisschool laten kennismaken met hun beroepsmogelijkheden en toekomstperspectief in de techniek. Met elkaar kunnen we sterk techniekonderwijs in een doorgaande lijn vormgeven en nieuwe initiatieven ontplooien.

Het mes snijdt aan twee kanten: we willen leerlingen met techniektalent graag enthousiasmeren voor een opleiding en beroep in de techniek, zodat zij goed op hun plek komen. De innovatieve techniekbedrijven in onze regio zijn – nu en in de toekomst – verzekerd van goed opgeleid personeel.

Ik kijk er naar uit om vanuit het regioplan voor Sterk Techniekonderwijs, samen te werken aan innovatief, toekomstgericht en sterk techniekonderwijs voor alle leerlingen!