Adviesraad: Arie van Tilborg stelt zich voor

Mijn naam is Arie van Tilborg. Ik ben 36 jaar met heel veel plezier werkzaam geweest in het beroepsonderwijs in diverse managementfuncties. De laatste jaren als chief disruption officer (CDO) bij het Grafisch Lyceum Rotterdam. Ook in mijn persoonlijk leven heb ik een disruptief besluit genomen: ik heb begin 2019 ontslag genomen en probeer elke dag de beste dag van mijn leven te maken en zoek vooral naar diep commitment met andere mensen. Er is voor mij niets mooiers dan werken aan Toekomstbestendig Talent.

In het huidige regeerakkoord (“Vertrouwen in de toekomst”, 2017) staat: “Het is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers dat werknemers inzetbaar blijven. De overheid zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden. Een belangrijke succesfactor daarbij is een doorbraak op ‘leven lang lerenʼ. Daarmee wordt verankerd dat toekomstige generaties werkenden productief en gezond kunnen werken, ook tot aan hun AOW- gerechtigde leeftijd.”
Ik zie daar in de praktijk nog niet zo veel van terug, anders dan wat extra aandacht voor om-, her- en bijscholing, zoals we dat altijd al deden. En als je doet wat je altijd al deed, krijg je alleen dat wat je altijd al kreeg. We zullen op zoek moeten naar nieuwe comfortzones. We moeten van levenslang leren naar lang leve leren!

Mijn persoonlijke missie was en is nog steeds jonge mensen helpen de beste versie van zichzelf te worden door hen te begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en ambities. Er is ontzettend veel veranderd in die 36 jaar en er gaat nog veel meer veranderen, in hoger tempo dan we gewend zijn. Het is in deze tijd van exponentiële ontwikkelingen een gegeven dat er veel banen zullen verdwijnen, nieuwe banen bijkomen en bestaande banen zullen veranderen. Het is daarom belangrijk dat we mensen opleiden voor beroepen die nog niet bestaan en niet langer voor beroepen die verdwijnen.

Om dat goed te kunnen doen, heb ik een lonkend perspectief voor ogen: Onderwijs waarbij niet langer het onderwijzen, maar juist het leren centraal staat. Leren gericht op meer generieke en duurzame themaʼs als leren zijn, leren doen, leren leren en leren samenwerken. Al het andere is hier feitelijk aan ondergeschikt. Onderwijs dat is ingericht op een manier die het best werkt voor elke individuele leerling en aansluit bij de individuele talenten en behoeftes en niet vanuit allerlei organisatorische overwegingen, zoals nu het geval is. Gepersonaliseerd, maatwerk met behulp van alle beschikbare Data en Artificial Intelligence. Er zal steeds meer slimme technologie taken in het onderwijs overnemen, waardoor docenten meer tijd en aandacht hebben voor de individuele leerling. Sterker nog: iedere docent die vervangen kan worden door technologie zál vervangen worden en verdient dat ook.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Onderwijsinstellingen zijn ook net olietankers, terwijl het vandaag de dag juist speedbootjes zouden moeten zijn. We zitten veel te veel vast in het systeem. Al die organisatorische argumenten maken het onderwijs zo lekker overzichtelijk. Jaarklassensysteem, lesboeken in keurige hoofdstukken, roosters die allesbepalend zijn. Maar shift happens. Of we het leuk vinden of niet. Als er zo veel verandert zal onderwijs mee moeten veranderen. Wendbaarheid is onafwendbaar. Dat geldt voor bedrijven en voor de mensen die er werken. De technologische ontwikkelingen gaan vandaag de dag zo snel dat we ons steeds opnieuw moeten aanpassen. Dat we ons zullen moeten blijven ontwikkelen. Die baan voor het leven is geschiedenis. Het zal steeds normaler worden om veel verschillende banen te hebben in verschillende sectoren. Leren is nooit meer klaar, ook niet als we het afsluiten met een diploma.
Om dat op te kunnen brengen en vol te blijven houden is leren en werken vanuit passion en purpose essentieel. Als je niet intrinsiek gemotiveerd bent, als je het niet leuk vindt, houd je dat nooit vol.

Aansluiten bij de intrinsieke motivatie wordt voorwaardelijk voor succes en om jezelf telkens weer te kunnen vernieuwen. Dat kan een onderwijsinstelling nooit alleen, dat kan niet los van de samenleving, dat moet in permanente samenwerking met alle stakeholders en vooral met het bedrijfsleven. De belangrijkste doelstelling van de TechNetKringNWN is voor mij het verkleinen van de scheiding tussen onderwijs en samenleving. Samen werken aan mooi en goed techniekonderwijs. Jonge mensen de kans geven enthousiast te worden door de échte wereld, en die van school & leren meer en beter bij elkaar te brengen.

Laten we onze leerlingen en toekomstige medewerkers permanent in staat stellen zich voor te bereiden op het onbekende, op de onzekerheden van de toekomst en vooral op een lang, gezond en gelukkig leven: lang leve leren!

Maak een connectie op LinkedIn: linkedin.com/in/arievantilborg