Doelgroepen

Onderwijs

O

nderwijs legt de basis voor interesse en enthousiasme in techniek en kennis van techniek.

Lees meer

Technische bedrijven

T

echniekbedrijven brengen techniek weer bij de mensen, bieden een perspectief voor de toekomst van de jongeren.

Lees meer

Overheid

O

verheid faciliteert de juiste initiatieven die leiden tot een verbeterde doorstroom van opleiding naar arbeidsmarkt.

Lees meer

Leerlingen en ouders

L

eerlingen waar het allemaal om draait en de essentiële rol die hun ouders spelen in de hun begeleiding naar een goede toekomst. 

Lees meer

Sluit u aan bij ons netwerk!

En maak kennis met het techniektalent van de toekomst