Nieuw bestuur en nieuwe koers

Op woensdag 13 februari heeft de TechNetkringNWN de nieuwe koers vastgesteld en een nieuw dagelijks bestuur aangesteld:

– Voorzitter: Cedric Muchall (ondernemer, Maassluis)
– Penningmeester: John van Beek (College Vos, Vlaardingen)
– Secretaris: Judith Donkers (zelfstandig adviseur/ interim manager onderwijs, Vlaardingen)

De TechNetkringNWN biedt sinds vijf jaar een regionaal platform waarin primair en voortgezet onderwijs, technologiebedrijven en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam participeren. Door de samenwerking tussen deze partijen te bevorderen, krijgen jongeren en hun ouders een goed beeld van de regionale beroepshorizon en de kansen voor werk in de sector techniek en technologie.

In de afgelopen jaren heeft de TechNetkringNWN geïnvesteerd in het opbouwen van een relevant netwerk en is veel aandacht gegaan naar het ondersteunen van primair onderwijs in haar taak om jeugd en jongeren te interesseren voor bèta beroepen. Na evaluatie van de missie en activiteiten, zijn de missie en propositie bijgesteld om te komen tot een meer duurzame impact. De TechNetkringNWN kiest voor een faciliterende ‘makelaarsrol‘ en een netwerkfunctie om samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeenten, technologiebedrijven en onderwijs te onderzoeken en vraag en aanbod te matchen.

‘De gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen die zijn verenigd in de TechNetkringNWN willen een duurzame impuls geven aan de ontwikkeling van de regio Nieuwe Waterweg Noord, door nieuwe generaties te verbinden aan de kansen en mogelijkheden van techniek en technologie.’

De TechNetkringNWN wil dit bereiken door:

  • Verbinden van doelen en belangen;
  • Meer co-creatie;
  • Grotere betrokkenheid van bedrijven;

Op basis van deze doelstellingen brengt het dagelijks bestuur meer focus aan in de activiteiten die worden uitgevoerd: minder doen, met meer relevantie en impact. De activiteiten van de TechNetkringNWN moeten relevant zijn en worden in een projectorganisatie vorm gegeven. Tijdens het B2B ontbijt op 27 maart wordt dit nader aan de leden toegelicht.

Ook lid worden van het grootste techniek- en technologienetwerk in de regio? Meld uw bedrijf of organisatie aan!