Nieuwe koers: netwerkfunctie om vraag en aanbod te matchen

Sinds 2018 oriënteert de TechNetkringNWN zich op een nieuwe koers. Het doel is om te komen tot een werkwijze welke leidt tot een meer duurzame impact. De TechNetkringNWN kiest daarbij nadrukkelijk voor een makelaarsrol en een netwerkfunctie, om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken en vraag en aanbod te matchen. Deze rol is faciliterend van aard. Binnen dit kader is besloten om de aanbodgerichte en uitvoerende taken voor het onderwijs te stoppen.

Dit houdt onder andere in dat de werkzaamheden van Sandra van der Marel in haar rol als coördinator Onderwijs per 1 februari jl. zijn beëindigd. In de afgelopen jaren zijn mooie stappen gezet, welke het onderwijs op weg hebben geholpen naar meer ‘zelfredzaamheid’ op het vlak van techniekstimulering. Met Sandra van der Marel hebben wij goede afspraken gemaakt over enkele reeds geplande activiteiten. Deze worden door haar, vanuit haar eigen bureau Marel educatie, overgenomen. Sandra zal de betreffende scholen hierover zelf benaderen.

Wij danken Sandra voor haar betrokkenheid en inzet voor de TechnetkringNWN in de afgelopen jaren.

Het bestuur van de TechnnetkringNWN,
Cedric Muchall
John van Beek
Judith Donkers