Opheffing TechNetkringNWN

Na afstemming met de adviesraad op 5 februari jl. heeft het bestuur van de TechNetkringNWN besloten om de TechNetkringNWN op te heffen per 31 maart 2021.

Het doel van de TechNetkringNWN: het gezamenlijk creëren van een goede beroepshorizon voor de jeugd richting een keuze voor techniek, is regionaal verankerd. Dit is en blijft voor ons allen onbetwistbaar een belangrijke ambitie. Daar klopt ons hart sneller voor, nog altijd! Naar ons gevoel is de meerwaarde van de TechNetkringNWN in de afgelopen twee jaar echter onvoldoende gebleken.

Verbinden onderwijs en bedrijven

Er is sprake van een regionaal sterk maatschappelijk betrokken bedrijvenveld, wat in sommige gevallen de weg richting scholen ook zonder ons weet te vinden. De vraag van scholen waarop wij van waarde zouden kunnen zijn in een verbindende rol, bleef in de afgelopen twee jaar uit. De ontwikkelde videoserie Watdoejijnou?! werd onvoldoende opgepakt door scholen om te verrijken met onderwijskundige context en materiaal. Er zijn – mede als gevolg van de coronacrisis – in 2020 geen nieuwe initiatieven ontwikkeld door de TechNetkringNWN.

Nieuwe regionale initiatieven

In de afgelopen jaren zijn wel nieuwe regionale initiatieven ontstaan waarin bedrijven, scholen en overheid de verbinding met elkaar aangaan zoals het programma ‘Sterk Techniek Onderwijs’ en het landelijke platform JetNet-TechNet. De Riverboard heeft in de werkgroep ‘Leven Lang Ontwikkelen’ de krachten gebundeld. Ook bij De Maatschappij en LEM Blankenburg weten onderwijs, overheid en ondernemers elkaar te vinden. We zien bij Voscon een mooie samenwerking tussen onderwijs en techniekbedrijven initiatief ontstaan om het praktijktechniekonderwijs verder te ontwikkelen.

Ontbinden TechNetkringNWN

Bovenstaande is voor het bestuur reden om de TechNetkringNWN in 2021 te ontbinden. Met de Riverboard is overeengekomen om de waardevolle ervaringen en inzichten uit de afgelopen jaren te delen en eventuele contacten over te dragen. De videoserie Watdoejijnou?! blijft in beheer bij Sterk Techniek onderwijs, regio NWN. Een eventueel batig saldo van de TechNetkringNWN zal worden gedoneerd aan Voscon, voor de opstart van het regionale initiatief dat zij als voortrekker met andere ondernemers opstarten. De doelen van dit initiatief liggen in lijn met de statutaire doelen van de TechNetkringNWN. De adviesraad heeft dit bestedingsdoel van harte onderschreven.

Rest ons u allen te bedanken voor de persoonlijk betrokkenheid in de afgelopen jaren. Vanuit het gezamenlijke doel – meer instroom in de techniek – hebben wij het meer dan graag gedaan!

Bestuur TechNetkringNWN
Cedric Muchall, John van Beek en Judith Donkers

en
Peter van der Wel, coördinator en Ethel van Deventer, communicatie