Over ons

De TechNetkringNWN wil de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, technische bedrijven en gemeenten bevorderen met als doel de de jeugd te informeren en enthousiasmeren voor techniek. We willen hun beroepshorizon verbreden en een goed beeld geven van de opleidingen en beroepen in techniek en technologie in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

De TechNetkringNWN wil een duurzame impuls geven aan de ontwikkeling van de regio door nieuwe generaties te verbinden aan de kansen en mogelijkheden van techniek en technologie

Het ONDERWIJS is erbij gebaat dat leerlingen en studenten die zij onder hun hoede hebben een goed beroepsbeeld krijgen tijdens hun schoolloopbaan. Vanuit het Nationaal Techniekpact 2020 wordt op alle scholen aantrekkelijk techniekonderwijs aangeboden.

Het BEDRIJFSLEVEN is erbij gebaat als er in de regio een duidelijke werkgevers-horizon is. De vraag om goed opgeleid personeel groeit. Een heldere en aansprekende propositie voor aankomende werknemers in de techniek is belangrijk.

De GEMEENTEN zijn gebaat bij een goede citymarketing. Zij willen bekend staan als aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. Hoe beter de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, hoe hoger de sociale stijging zal zijn.

ANBI status

De TechNetkringNWN heeft de ANBI status, conform artikel 2 van de statuten:

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de instroom en gediplomeerde uitstroom van leerlingen in de techniek zodat er voldoende goed opgeleid technisch personeel op de arbeidsmarkt aanwezig zal zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door krachtenbundeling tussen scholen, bedrijven en gemeenten om techniek te promoten, en jongeren van jongs af aan te interesseren voor techniek op alle onderwijsniveaus, zulks mede door het organiseren van activiteiten waarbij:

  • bedrijven structureel meewerken door het aanbieden van: excursies, gastlessen, kwantitatief en kwalitatief voldoende stageplaatsen en begeleiding, docentenstages, aansprekende praktijkopdrachten, kennisuitwisseling in nieuwe technieken, ondersteuning praktijkruimtes en bijdragen aan het onderwijsprogramma;
  • scholen structureel meewerken aan de uitvoering van activiteiten en samenwerken met bedrijven. Deze activiteiten worden verankerd in het schoolprogramma;
  • en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

De stichting heeft niet als doel om winst te behalen. Eventuele commerciële activiteiten van de stichting worden uitgevoerd voor de financiering van het algemeen nut.

Informeren

van techniekbedrijven in de regio NWN over het lidmaatschap van de Technetkring NWN.

Verbinden

van techniekbedrijven met het onderwijs voor co-creatie van techniekonderwijs.

Voorlichten

van docenten en leerkrachten over het aanbod en hen verbinden met leden van Technetkring.

Enthousiasmeren

van de jeugd in de regio NWN om te kiezen voor een opleiding en beroep in de techniek.