Sterk Techniekonderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord van start

Vanmorgen vierden we in het Lentiz | LIFE Techno Plaza in Schiedam de kick off van Sterk Techniekonderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Het onderwijs en de techniekbedrijven in de regio werken samen om in de komende jaren voldoende jongeren te enthousiasmeren, interesseren en op te leiden voor een beroep in de techniek.

Beroepshorizon in techniek

Vanuit het bedrijfsleven in de regio is er een toenemende vraag naar goed opgeleide medewerkers in de techniek, bouw, ICT en mobiliteitssector. De scholen willen voldoende techniekdocenten opleiden en aantrekkelijk en ‘state of the art’ techniekonderwijs bieden. We willen jongeren (jongens én meisjes) zo vroeg mogelijk kennis laten maken met hun beroepshorizon in de techniek, zodat zij kiezen voor een opleiding in een van deze sectoren.

Sterk techniekonderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Stichting Platforms vmbo en Platform Talent voor Technologie zetten zich de komende jaren in voor sterk techniekonderwijs. Er wordt sinds 2018 extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. Van 2020-2023 worden extra financiële middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de regionale overheid.

In 77 regio’s in Nederland is een STO-regioplan in werking. Bijzonder in het plan voor Sterk Techniekonderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord is dat we inzetten op aantrekkelijk techniekonderwijs vanaf het primair onderwijs. Scholen voor primair onderwijs, vmbo scholen, mbo instellingen en het regionaal bedrijfsleven werken samen aan de realisatie van Sterk Techniekonderwijs in de regio.

Watdoejijnou?!

Ruim vijfendertig techniekbedrijven, de gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en alle onderwijsbesturen in de regio zijn verenigd in de TechNetkringNWN. De TechNetkringNWN maakt aansprekende video’s die scholen kunnen inzetten bij (online) techniekonderwijs. We leggen de verbinding om geïnteresseerde leerlingen een kijkje te laten nemen op de werkvloer bij innovatieve techniekbedrijven in de regio. We werken samen met het onderwijs om jongeren te interesseren en enthousiasmeren voor een opleiding en beroep in de techniek. En we vertellen ervaren medewerkers van techniekbedrijven over de mogelijkheid om (hybride) techniekdocent te worden.