Primair onderwijs

De TechNetkringNWN traint en ondersteunt leerkrachten om het techniekonderwijs in het primair onderwijs een impuls te geven.

Leerkrachten reageren positief op onze manier van werken

 “Techniek is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk!”

“Ik wist niet dat dezee leerlingen dit zo goed zouden oppakken.”

“Geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen hiermee bezig zijn geweest.”

“Dit ga ik zeker vaker inzetten in de klas.”

“De kinderen hebben een topweek gehad, dank jullie wel!”

Techniekweken en -lessen

Onze gastdocenten geven techniekopdrachten volgens de Ontwerpend en Onderzoekend Leren cyclus. De leerlingen worden hierin gestimuleerd om creatief na te denken over technische problemen en oplossingen. Samenwerken is van belang, want samen komen je er niet sneller maar wel verder. De opdrachten sluiten aan bij actuele thema’s op school. Een school was bijvoorbeeld bezig met G-krachten en de verschillende bouwprofielen in de aardrijkskunde lessen. Tijdens een techniekles mochten kinderen een knikkerbaan bouwen waarin minstens twee verschillende bouwprofielen moesten zitten.

In de afgelopen jaren hebben we techniekweken georganiseerd en technieklessen aangeboden op 87 basisscholen. We hebben 680 klassen en bijna 16.000 kinderen een prachtige ervaring met techniek geboden.

Ons aanbod voor leerkrachten

Ons aanbod voor leerkrachten en scholen in het primair onderwijs bestaat uit de onderstaande elementen:

  • Voor losse technieklessen kunt u direct contact opnemen met onze gastdocenten, waarmee we de afgelopen jaren goede ervaringen mee hebben opgedaan. Raadpleeg voor meer informatie en inspiratie de lijst met regionale en landelijke organisaties en initiatieven;
  • In de midden- en bovenbouw van scholen die een coördinator W&T hebben, organiseren we een op OOL gebaseerde Techniek Challenge. Kosten op aanvraag, afhankelijk van het aantal klassen dat deelneemt;
  • Twee keer per jaar organiseert de TechnetkringNWN een intervisie bijeenkomst voor coördinatoren W&T met en zonder diploma;
  • Twee keer per jaar organiseert de TechnetkringNWN een WT-café t.b.v. kennismaking en kennisuitwisseling voor alle leerkrachten, schooldirecties en techniekbedrijven.

Overige activiteiten

Naast de techniekweken op de basisscholen organiseert de TechNetkringNWN verschillende activiteiten met onze leden en samenwerkingspartners om kinderen en ouders te bereiken en te informeren en enthousiasmeren voor een opleiding of beroep in de sector techniek. Onze leden bieden workshops en/of zijn bij deze activiteiten aanwezig met informatie- en promotiemateriaal.

Om Wetenschap en Technologie meer de basisscholen in te krijgen en een vaste inbedding te geven zijn in de afgelopen jaren 26 leerkrachten bij InHolland opgeleid tot Onderwijskundig Coördinator Wetenschap en Technologie. Op dit moment zijn er nog 16 opgeleide coördinatoren en ruim 24 coördinatoren als contactpunt voor technieklessen actief in de regio. Wij organiseren voor deze coördinatoren bijeenkomsten om hun ervaringen en kennis met elkaar te delen.