Wat doe jij nou?!

Met een serie video’s bij techniekbedrijven in de regio slaat de TechNetkringNWN een nieuwe weg in. De videoserie werd vanmorgen gepresenteerd tijdens het B2B ontbijt van de TechNetkringNWN. De videoserie gaat na de herfstvakantie ‘live’ en is te zien en te volgen op het YouTubekanaal van de TechNetkringNWN. De eerste twee video’s zijn gemaakt bij Blozo in Vlaardingen en bij Hatenboer-Water in Schiedam. Er staan dit najaar nog acht nieuwe video’s bij techniekbedrijven in de regio in de planning.

Techniek komt naar je toe!

In de TechNetkringNWN zijn circa veertig innovatieve techniek- en technologiebedrijven, alle onderwijsbesturen in deze regio en de drie gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam verenigd. Samen hebben ze een missie: de jeugd in de regio informeren en enthousiasmeren over hun beroepsperspectief in de techniek, zodat zij een opleiding en later een beroep in de techniek kunnen kiezen.

“We hebben gekozen voor een videoserie op YouTube, het kanaal waar veel jongeren sowieso graag hun tijd graag doorbrengen. Ons camerateam Britt Planken en Nathan Okkerse gaat op pad naar innovatieve techniekbedrijven in de regio met de vraag “Wat doe jij nou?!” Britt stelt eigenwijze vragen aan jonge medewerkers. Nathan doet het camerawerk en monteert de video’s met een lekkere beat eronder.”

Een soort Klokhuis maar dan leuker

De TechNetkringNWN ging niet over een nacht ijs. Deze zomer werd feedback voor de eerste video’s opgehaald bij de leerlingen van de Vlaardingse Zomerschool en bij Petje af Waterweg. “Zij hebben ons verrast! In eerste instantie dachten we dat we hun aandacht niet langer dan 2 minuten en 22 seconden konden vasthouden. We wilden een serie korte filmpjes maken met verschillende invalshoeken zoals duurzaamheid, sfeer en cultuur en beroeps- en doorgroeimogelijkheden. Toen kregen we het advies: “Als de video leuk is, kijken we het wel af”. Dus zijn het iets langere video’s geworden, waar alles in zit. “Een soort Klokhuis, maar dan leuker” hoorden we bij Petje af. We zijn op de goede weg!

Gezamenlijk doel

“Gemeentes, onderwijs en techniekbedrijven in de regio hebben een gezamenlijk doel bij het enthousiasmeren van de jeugd voor een opleiding en beroep in de techniek.” vertelt Cedric Muchall, voorzitter van de TechNetkringNWN. “Gemeentes kunnen met de video’s laten zien welke economische bedrijvigheid er in de sector techniek in de regio is. Het onderwijs kan de video’s inzetten bij de technieklessen en beroepsoriëntatie voor leerlingen. Bij iedere video hoort namelijk een opdracht waarmee leerlingen direct aan de slag kunnen. Techniekbedrijven geven op een leuke en veilige manier de jeugd een kijkje in hun bedrijf.

We willen laten zien dat techniek en technologie leuk en interessant is voor jongens én meisjes en dat er volop kansen op werk zijn bij innovatieve bedrijven in de regio, bijvoorbeeld in de metaal, zonnepanelen, landbouwtechniek, in de haven en in informatietechnologie. Eigenlijk draait het straks in bijna alle beroepen om techniek en technologie. Het is een uitdaging voor alle (techniek)bedrijven in de regio om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende geschoold personeel. Met onze videoserie kunnen we samen de jeugd bereiken en geven we hen perspectief op een mooi beroep in de techniek, met volop toekomstmogelijkheden!”

Sterk Techniek Onderwijs

Het initiatief van de TechNetkringNWN sluit naadloos aan op de plannen voor Sterk Techniek Onderwijs (STO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie investeert de komende jaren 100 miljoen om techniekonderwijs naar een hoger plan te tillen. In diverse regio’s zijn sectorplannen gemaakt die voor subsidie in aanmerking komen. Regionale vmbo en mbo scholen, het bedrijfsleven en de regionale overheid werken daarin samen om duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs te realiseren.

De TechNetkringNWN financiert de videoserie in 2019 uit eigen middelen. Techniekbedrijven die zijn aangesloten bij de TechNetkringNWN betalen een beperkte jaarlijkse bijdrage van minimaal 500 euro. Gemeentes hebben aangekondigd dat zij in 2020 stoppen met hun subsidie voor de TechNetkringNWN. “Dit betekent dat de bodem van onze pot in zicht is”, vertelt Cedric. “We zijn met elkaar in gesprek hoe we de videoserie in 2020 een vervolg kunnen geven. Met name het onderwijs is nu aan zet. Zij geven aan het materiaal goed te kunnen gebruiken in de lesprogramma’s. Dit kan nog verder versterkt worden binnen het regionale samenwerkingsverband dat vanuit de plannen rond Sterk Techniek Onderwijs wordt gestimuleerd: Bij de video’s en de opdrachten van de bedrijven zouden aanvullende lespakketten ontwikkeld kunnen worden. Sowieso liggen de doelen en ambities van de TechNetkringNWN in lijn met de actieplannen vanuit Sterk Techniek Onderwijs.”

Sterk Techniek Onderwijs
(bron: ministerie van OCW, oktober 2019)

Op het vmbo-bb en -kb kiest nu 22% van de leerlingen een technisch profiel, van de vmbo-gl leerlingen kiest slechts 10% hiervoor. Hoewel het percentage meisjes op het technisch vmbo stijgt, gaat het ook hier om kleine percentages van maximaal 5%. Voor de komende jaren wordt een daling van het absolute aantal leerlingen voorzien, die met name het vmbo zal raken. Met gelijkblijvende percentages van leerlingen voor een technisch profiel, levert dit een groot tekort aan mbo-studenten op en daarmee ook een probleem op de arbeidsmarkt. Dit terwijl juist in de techniek de vraag naar vakmanschap groot is. 9 van de 10 vacatures voor technisch personeel vragen om basis- of middelbaar opgeleiden. De plannen van de regio’s zijn er op gericht om de instroom in het technisch vmbo en de aansluiting van vmbo naar mbo te verbeteren.

Uitstekende vakmensen
Alle ingediende plannen werden de afgelopen maanden beoordeeld door een 15-koppige beoordelingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit het onderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Michaël van Straalen, voorzitter van de beoordelingscommissie: “Het vmbo vormt de eerste stap richting het beroepsonderwijs en is daarom een hele belangrijke. In het vmbo zitten leerlingen die vaak via het mbo een prima plek in de maatschappij weten te vinden. Het worden uitstekende vakmensen die Nederland heel hard nodig heeft. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven verbinding maakt met het vmbo en op die manier bijdraagt aan een positief imago van deze onderwijssector. Sterk Techniekonderwijs draagt daar enorm aan bij.”

78 STO-regio’s
In totaal dienden 78 regio’s plannen in voor de verdere ontwikkeling van hun techniekonderwijs in de komende vier jaar. De regio’s waarvan de plannen voor de zomer nog niet waren goedgekeurd kregen tot 1 oktober de tijd om hun plannen te verbeteren. De bijgestelde plannen worden voor het einde van 2019 beoordeeld, waardoor hopelijk alle regio’s op 1 januari in 2020 kunnen starten met hun innovatieve en ambitieuze plannen.

Binnen Sterk Techniekonderwijs ondersteunen Platform Talent voor Technologie (PTvT) en Stichting Platforms Vmbo (SPV), in opdracht van het ministerie van OCW, de regionale samenwerkingen van vmbo- en mbo-scholen en het bedrijfsleven ter verbetering van het techniekonderwijs.”